ហេតុផល៣យ៉ាង ខាត់ សុឃីម ដាច់ចិត្ត​លក់​ផ្ទះតម្លៃរាប់សិបម៉ឺន